Co to jest przelew SEPA?Co to jest przelew SEPA?

SEPA – Single Euro Payments Aera. Ogólnoeuropejska inicjatywa mająca na celu uproszczenie transferu środków miedzy następującymi krajami: Państwa Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Szwajcarii. Odbiorca przelewu otrzymuje całą wysłaną kwotę, jako że w przypadku tych płatności nie występują koszty banków pośredniczących.
Aby płatność mogła zostać zakwalifikowana, jako przelew SEPA muszą zostać spełnione wszystkie następujące kryteria:
- przelew musi zostać zrealizowany w walucie EURO;
- kraj odbiorcy przelewu to któryś z krajów UE lub Islandia, Norwegia, Księstwo Liechtenstein,  Szwajcaria;
- podany został prawidłowy nr rachunku beneficjenta w formacie IBAN;
- wybrany został zwykły tryb płatności (nie mogą to być płatności specjalne np.: ekspresowe )
- wybrana musi być opcja kosztów dzielone (SHA).
W przypadku nie spełnienia, chociaż jednego z powyższych warunków, płatność nie zostanie zakwalifikowana, jako przelew SEPA i zostanie potraktowana jak zwykła płatność zagraniczna obarczona odpowiednimi opłatami.
 
Czy odpowiedź była pomocna?
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.