Przetwarzanie danych osobowych i plików cookie

Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie plików cookie na stronach internetowych Danske Bank Group oraz w elektronicznych rozwiązaniach mobilnych Danske Bank Group

W jaki sposób przetwarzamy dane użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych Danske Bank Group i innych rozwiązań cyfrowych.

Jeśli użytkownik zwróci się z prośbą o kontakt, wyśle wiadomość e-mail, prześle prośbę o wysłanie broszury lub skontaktuje się z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych, otrzymujemy jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje, w tym numer PESEL. Używamy tych danych do przetwarzania zapytań i odpowiadania na nie. Nie przechowujemy danych w plikach cookie.

Pliki cookie

Pliki cookie to pasywne pliki przechowywane na komputerze lub innym sprzęcie IT. Pozwalają nam rozpoznać dany komputer i uzyskać informacje na temat odwiedzanych stron oraz funkcji, z których korzystano na danym komputerze/sprzęcie. Pliki cookie nie zawierają informacji, na przykład, na temat tego, kim jest użytkownik lub gdzie mieszka. Pliki cookie nie mogą przenosić wirusów ani innych szkodliwych programów.

Cel

Używamy danych z plików cookie w związku z naszymi zwykłymi działaniami i rozwiązaniami, które oferujemy. Pliki cookie wykorzystujemy również do zestawiania danych statystycznych, które przykładowo mogą być wykorzystywane do ulepszania naszych stron internetowych i dostosowywania ich do potrzeb użytkowników. Pliki cookie są również używane przez nas do celów marketingowych.

Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikowania użytkownika jako osoby, ale możemy wykorzystywać informacje o witrynach odwiedzanych z komputera użytkownika wraz z innymi przechowywanymi na jego komputerze danymi. Dane te wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zalogowania się do naszych rozwiązań elektronicznych, takich jak Danske eBanking, zapisujemy informacje o tym, gdzie i kiedy użytkownik odwiedzał nasze strony internetowe. Wykorzystujemy te informacje, aby nasze usługi doradcze i marketing były jak najbardziej adekwatne. Informacje te są zapisywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na używanie plików cookie. Należy jednak pamiętać, że sesja, funkcje i operacyjne pliki cookie są wykorzystywane w każdych okolicznościach, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby możliwe korzystanie z naszych rozwiązań elektronicznych.

Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, można znaleźć w sekcji „Używamy różnych plików cookie”.

Zgoda na korzystanie z plików cookie, cofnięcie zgody i odmowa użycia plików cookie

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie wyświetlana jest wiadomość na temat korzystania z plików cookie. Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookie, klikając „Akceptuję pliki cookie”. W przypadku kliknięcia „Nie akceptuję plików cookie” zgoda nie zostaje wyrażona i pliki cookie nie są używane, poza tymi wymaganymi do funkcjonowania naszej strony.

Jednakże przechowujemy pliki cookie, aby zapamiętać dany wybór, a w przypadku kolejnej wizyty na stronie nie będą wykorzystywane żadne inne pliki, jeśli wybrano opcję „Nie akceptuję plików cookie”.

Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę lub całkowicie uniknąć używania plików cookie, musi wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie oznacza, że nie będzie możliwe zalogowanie się do naszych rozwiązań elektronicznych ani korzystanie z innych funkcji, które wymagają, aby dana strona internetowa mogła zapamiętać wybory użytkownika.

Używamy różnych plików cookie

Pliki cookie zapisywane na Twoim komputerze przy okazji odwiedzania przez Ciebie strony internetowej Danske Bank są następujące:

Nazwa
Typ
Zakres
Przeznaczenie
Klasyfikacja*
s_cc
Sesyjny
Globalny
Statystki
Kat. 2 – operacje
s_sq
Sesyjny
Globalny
Statystki
Kat. 2 – operacje
s_sv_sid
Sesyjny
Globalny
Statystki
Kat. 2 – operacje
s_vi
Stały
Globalny
Statystki
Kat. 2 – operacje
BrowserDetectCookieTest
Stały
Lokalny
Sprawdzenie, czy komputer jest gotowy na uruchomienie aplikacji eBanking
Kat. 1 – potrzebne w celach funkcjonalnych
PopupShown
Stały
Globalny
Sprawdzenie, czy komputer jest gotowy na uruchomienie aplikacji eBanking
Kat. 1 – potrzebne w celach funkcjonalnych
CustomerSegment
Stały
Globalny
Sprawdzenie, czy komputer jest gotowy na uruchomienie aplikacji eBanking
Kat. 1 – potrzebne w celach funkcjonalnych

Opis różnych rodzajów plików cookie, których używamy:

1. Typ

Pliki cookie sesji: Długość życia tych plików trwa od otwarcia przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Po zamknięciu przeglądarki pliki cookie są automatycznie usuwane.

Trwałe pliki cookie: Te pliki mają wstępnie zdefiniowany okres ważności i pozostają w przeglądarce do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

2. Zakres

Globalne pliki cookie: Globalny plik cookie to plik, który może być umieszczony na dowolnej stronie w naszych witrynach.

Lokalne pliki cookie: Lokalny plik cookie to plik, który może być umieszczony tylko na wybranych stronach.

3. Pliki cookie pierwszej strony lub innych stron

Pliki cookie pierwszej strony: Są to nasze własne pliki.

Pliki cookie innych stron: Są to pliki cookie umieszczane przez strony trzecie na podstawie umowy z nami.

4. Cel

Statystyki: Adobe Analytics i Celebrus: Danske Bank Group korzysta z narzędzi Adobe Analytics i Celebrus, które są narzędziami wykorzystywanymi między innymi do wykonywania analiz statystycznych i profilowania.

Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji Adobe Analytics.

Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji Celebrus (brakujący link).

Ankieta użytkownika – Qualtrics (QST – plik cookie innych stron): Danske Bank Group korzysta z narzędzi analitycznych Research Suite i Site Intercept firmy Qualtrics. Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji Qualtrics.

Marketing (pliki cookie innych stron): Tych plików cookie używamy do śledzenia zachowania użytkownika w odniesieniu do kilku stron internetowych i witryn. Pliki te mogą być używane do tworzenia profili wizyt pokazujących przeprowadzone wyszukiwania lub odwiedzane strony. Jedynie anonimowe dane są udostępniane przez nas innym stronom, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na inne wykorzystanie.

Usprawnianie treści: Tych plików cookie używamy, aby móc wyświetlać treści, które są najbardziej trafne dla naszych odwiedzających.

Czat i pomoc (MV9VSWQx i RUc4MTU3MjcxMl9TSWQx – pliki cookie innych firm): Te pliki cookie są umieszczane w celu umożliwienia rozmów z odwiedzającymi oraz oferowania odpowiedniej pomocy w odniesieniu do odwiedzonych stron.

Statystyki wideo – Adobe Analytics (demdex – plik cookie innych firm): Używamy Adobe Analytics, które jest narzędziem do przeprowadzania analiz statystycznych. Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji Adobe Analytics.

Monitorowanie sieci: Tych plików cookie używamy, aby zapewnić wysoką jakość naszych usług IT.

E-Magazine (ARPT_STATS – pliki cookie innych stron): ZMAGS używamy do wyświetlania interaktywnych plików PDF. Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji Zmags.

Facebook, Twitter, LinkedIn (pliki cookie innych firm)
Poprzez niektóre z naszych stron internetowych można połączyć się z serwisami społecznościowymi Facebook, Twitter i LinkedIn lub kliknąć przycisk „Lubię to”. Należy pamiętać, że w takim przypadku Facebook, Twitter i LinkedIn otrzymają dane techniczne dotyczące przeglądarki, adresu IP i odwiedzanych stron.

Danske Bank Group korzysta z ponownego targetowania / piksela Facebooka, co jest, na przykład, wykorzystywane do przeprowadzania analiz statystycznych, jak również profilowania.

W przypadku korzystania z tych usług obowiązują ich zasady dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Klasyfikacja

Kat. 1 – funkcjonalne: Te pliki cookie to tak zwane funkcjonalne pliki, które gwarantują, że dana funkcja lub dana strona internetowa może w pełni lub częściowo funkcjonować. Są one, na przykład, używane w związku z czatem i pomocą, jak również w przypadku naszych kwestionariuszy.

Kat. 2 – operacyjne: Te pliki cookie to tak zwane operacyjne pliki, które są umieszczone w celu zapewnienia obsługi naszych systemów. Są one, na przykład, wykorzystywane w celu lepszego dostosowania strony internetowej do użytkownika w oparciu o statystyki i usprawnianie treści.

Te pliki cookie nie są objęte zgodą użytkownika na wykorzystanie plików cookie i zostaną umieszczone niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził czy też nie wyraził zgody na użycie plików cookie, ponieważ są one niezbędne do funkcjonowania stron internetowych.

Usuwanie plików cookie

Nie możemy usunąć naszych plików cookie po tym, jak zostały już umieszczone w przeglądarce.

Jednak wszystkie przeglądarki umożliwiają użytkownikowi usuwanie plików cookie pojedynczo lub wszystkich łącznie.

Procedura usuwania plików cookie zależy od używanej przeglądarki, ale zawsze można uzyskać pomoc dotyczącą usuwania plików cookie w przeglądarce. Należy pamiętać, aby usunąć pliki cookie we wszystkich przeglądarkach, jeśli używana jest więcej niż jedna przeglądarka.