Zarządzanie ryzykiem walutowymZarządzanie ryzykiem walutowym

Kształtowanie się kursów wymiany walut jest jednym z najbardziej niepewnych czynników towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej za granicą.
Nawet niewielkie wahania kursów walut mogą mieć poważny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Terminowe transakcje walutowe (forward) umożliwiają zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut. Zawierając terminową transakcję walutową mogą Państwo ustalić kurs, po którym określona transakcja zostanie rozliczona w przyszłości.

Terminowe transakcje walutowe umożliwiają:

 • eliminację ryzyka kursowego
 • wykorzystanie różnic w stopach procentowych
 • projekcję przyszłych przepływów pieniężnych
 • efektywne planowanie finansowe
 • Danske Bank oferuje atrakcyjne warunki zawierania terminowych transakcji walutowych.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Departamentem Skarbu.

  • Print page
  • Sitemap

  Kontakt Kontakt

  Danske Bank A/S S.A.
  Oddział w Polsce,
  ul. Emilii Plater 28
  00-688 Warszawa
  Polska

  Pomoc techniczna Business Online (8:00-17:00)
  Tel.: +48 22 33 77 190

  Kontakt do nas
  ​​​

  Chcesz wiedzieć więcej?Chcesz wiedzieć więcej?

  Grupa Danske Bank
  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

  Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
  Ostatnie analizy i komentarze

  Najnowszy komentarz ekonomiczny i analizy dostępne z Danske Markets

  Komentarze Danske Markets

  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW

  Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

  Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.